W dniach 15 - 17.04.2009 nasza firma była uczestnikiem i współsponsorem

VI Konferencji " Modernizacja Taboru Szynowego ", która odbyła się

w Bydgoszczy.  Sprawozdanie z Konferencji zamieszczone jest w wydawnictwie

Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług Na Rzecz Kolei

"RAPORT KOLEJOWY" - kwiecień 2009 na stronie 7 i następnych.